Video Sources 2751 Views

 • A Place in the Sun ตอนที่ 1nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 2nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 3nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 4nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 5nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 6nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 7nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 8nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 9nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 10nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 11nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 12nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 13nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 14nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 15nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 16nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 17nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 18nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 19nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 20nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 21nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 22nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 23nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 24nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 25nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 26nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 27nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 28nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 29nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 30nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 31nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 32nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 33nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 34nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 35nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 36nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 37nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 38nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 39nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 40nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 41nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 42nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 43nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 44nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 45nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 46nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 47nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 48nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 49nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 50nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 51nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 52nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 53nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 54nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 55nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 56nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 57nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 58nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 59nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 60nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 61nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 62nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 63nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 64nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 65nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 66nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 67nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 68nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 69nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 70nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 71nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 72nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 73nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 74nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 75nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 76nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 77nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 78nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 79nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 80nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 81nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 82nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 83nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 84nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 85nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
 • A Place in the Sun ตอนที่ 86nung-hd.com - เว็บดูหนังออนไลน์
A Place in the Sun

A Place in the Sun

Your rating: 0
0 0 votes

Synopsis

A Place in the Sun
มีคนกล่าวว่าความปรารถนาคือหลุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการจะเติมเต็มมันอาจทำให้ใครหลายคนต้องเจ็บปวด ครอบครัวยางจีเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจเกาหลีใต้และกลายเป็นกลุ่มบริษัท และเพื่อครอบครองบัลลังก์เป็นคนต่อไป ทำให้คนในครอบครัวทำได้ถึงขนาดต่อสู้กันเอง ท่านประธานต้องการจะสืบต่อบริษัทให้กับหลานชายเขา และท่ามกลางปัญหาเหล่านี้ ชีวิตของเด็กสองคนต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล เรื่องราวของความรัก การทรยศหักหลัง ความปรารถนา การสมคบคิด และการแก้แค้นตลอด 20 ปี เกี่ยวข้องกับคนถึงสี่รุ่น และตอนนี้ผู้ชายที่ต้องล้มละลายต้องต่อสู้เพื่อความร่ำรวย และในเวลาเดียวกัน เขาต้องแก้แค้นครอบครัวยางจีและผู้หญิงที่ทิ้งเขาไปหาผู้ชายที่ร่ำรวยกว่า

Director

Director

Cast

Similar titles

Here Comes Asa อาสะ ยอดหญิงหัวใจแกร่ง [พากย์ไทย]
Homeland Season 7 [Soundtrack บรรยายไทย]
Switch Change the World ซับไทย
The Chi Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]
Grand Prince ซับไทย
Let’s Eat 2 รวมพลคนช่างกิน ปี2 พากย์ไทย
Borderliner Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]
Please Like Me Season 4 [Soundtrack บรรยายไทย]
Saints & Strangers Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]
Marvels Agents of S.H.I.E.L.D S4 [พากษ์ไทย]
The Road to Calvary Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]
Sick in Love Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]